Pravidla bezpečné práce na kruhových a příčných řezačkách textilního a knihařského materiálu

zaměstnanec je povinen

 1. Před uvedením stroje do chodu provést vizuální kontrolu pracovních ploch stroje, zda někde nezůstal ležet nějaký předmět.
 2. Před spuštěním stroje překontrolovat, zda jsou všechny kryty na svých místech a funkci všech jističů (koncových spínačů).
 3. Věnovat zvýšenou pozornost při manipulaci v okolí nožů.
 4. Dodržovat předepsané technologické postupy.
 5. Udržovat okolí stroje v suchém a čistém stavu.
 6. Věnovat zvýšenou pozornost při manipulaci v okolí odvíjecího a navíjecího zařízení řezaného materiálu.
 7. Při seřizování stroje vypnout hlavní vypínač elektrického proudu a vyvěsit na něm informační tabulku „POZOR, NEZAPÍNAT! Na stroji se pracuje“.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Ponechávat stroj bez dozoru v chodu.
 2. Spouštět stroj, pokud není osobou k tomu povolanou.
 3. Odstraňovat kryty za chodu stroje.
 4. Za chodu stroje jej čistit, mazat nebo odstraňovat poruchy.
 5. Odebírat nařezanou produkci za chodu stroje na jiném, než k tomu určeném místě.
 6. Pracovat na stroji v nepřítomnosti alespoň jedné další osoby na dílně nebo bez průběžné kontroly mistra.