Pravidla bezpečné práce na razicím (zlaticím) lisu

 

zaměstnanec je povinen

  1. Před uvedením stroje do chodu provést vizuální kontrolu pracovních ploch stroje, zda někde nezůstal ležet nějaký předmět.
  2. Před spuštěním stroje překontrolovat, zda jsou všechny kryty na svých místech a funkci všech jističů (koncových spínačů).
  3. Dodržovat předepsané technologické postupy.
  4. Používat k přestavbě stroje pouze předepsané nářadí.
  5. Věnovat zvýšenou pozornost při upevňování raznice.

zaměstnanci je zakázáno

  1. Ponechávat stroj bez dozoru v chodu.
  2. Spouštět stroj, pokud není osobou k tomu povolanou.
  3. Odstraňovat kryty za chodu stroje.
  4. Za chodu stroje jej čistit, mazat nebo odstraňovat poruchy.
  5. Pracovat na stroji v nepřítomnosti alespoň jedné další osoby na dílně nebo bez průběžné kontroly mistra.