Pravidla bezpečné práce nítošiček s automatickým nakládáním

zaměstnanec je povinen

 1. Před uvedením stroje do chodu provést vizuální kontrolu pracovních ploch stroje, zda někde nezůstal ležet nějaký předmět.
 2. Před spuštěním stroje překontrolovat, zda jsou všechny kryty na svých místech a funkci všech jističů (koncových spínačů).
 3. Dodržovat předepsané technologické postupy.
 4. Zkontrolovat pedál, zda není znečištěn od oleje.
 5. Věnovat zvýšenou pozornost při:
  – manipulaci v okolí nakládacího ramene
  – odřezávání knižních bloků,
  – manipulaci v okolí ručního kolečka samonakladačů.
 6. Věnovat zvýšenou pozornost podávacím zarážkám na nekonečném dopravníku.
 7. Věnovat zvýšenou pozornost chytačům složek.
 8. Používat k odřezávání čepelky upevněné v držáku.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Ponechat stroj bez dozoru v chodu.
 2. Spouštět stroj, pokud není osobou k tomu povolanou.
 3. Odstraňovat kryty za chodu stroje.
 4. Za chodu stroje jej čistit, mazat nebo odstraňovat poruchy.
 5. Manipulovat ve stroji za jeho chodu.
 6. Za chodu stroje jej čistit, mazat nebo odstraňovat poruchy.
 7. Vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení.
 8. Srovnávat složky pod šicím agregátem za chodu stroje.
 9. Pracovat na stroji v nepřítomnosti alespoň jedné další osoby na dílně nebo bez průběžné kontroly mistra.