Pravidla bezpečné práce pro řídicí zaměstnance dílny laminovacích strojů

 

zaměstnanci je zakázáno

  1. Přidělovat práci zaměstnancům, kteří neprošli instruktáží zaměřenou na bezpečnou práci na laminovacích a lakovacích strojích, pravidla bezpečné práce na svěřených strojích a pokud nesplňují fyzické předpoklady a věkovou hranici pro tuto práci.
  2. Uvádět nebo dovolit uvést stroje do chodu pokud nebylo předem uvedeno do chodu odsávací zařízení stroje a pracoviště.
  3. Skladovat nebo dovolit skladování ředidel a laků (hořlavin) ve větším množství než je dovoleno ke zpracování na jedné směně.
  4. Požívání nebo donášení, resp. dovolit požívat nebo donášet alkoholické nápoje do všech prostor tiskárny.
  5. Kouřit, resp. povolit kouření na pracovišti a manipulovat, resp. povolit manipulování s otevřeným ohněm.

Výjimky, např. při opravářských pracích jsou řešeny příslušnými interními předpisy.

*) Norma, jejíž změna nebo zrušení může věcnou změnu (změnu hodnot a požadavků) této normy a naopak.