Pravidla bezpečné práce pro snášecí stroje

zaměstnanec je povinen

  1. Před uvedením stroje do chodu provést vizuální kontrolu pracovních ploch a agregátů stroje se zvláštním zaměřením na jednotlivé zakládací stanice, zda někde nezůstal ležet nějaký předmět.
  2. Věnovat zvýšenou pozornost chytačům složek u jednotlivých stanic.
  3. Věnovat při pohybu okolo stroje zvýšenou pozornost dopravníkovému pásu snášecího stroje.
  4. Udržovat okolí stroje, stupačky a lávky v suchém a čistém stavu.

zaměstnanci je zakázáno

  1. Ponechávat stroj bez dozoru v chodu.
  2. Spouštět stroj, pokud není osobou k tomu povolanou.
  3. Odstraňovat kryty za chodu stroje.
  4. Za chodu stroje jej čistit, mazat nebo odstraňovat poruchy.