Pravidla bezpečné práce pro výrobní linku na tuhou vazbu

 

zaměstnanec je povinen

 1. Podřídit se příkazům a nařízením vedoucího linky.
 2. Před uvedením linky do chodu provést vizuální kontrolu pracovních ploch stroje, zda někde nezůstal ležet nějaký předmět.
 3. Upozornit spoluzaměstnance na spuštění linky dohodnutým zvukovým signálem.
 4. Udržovat okolí stroje, stupačky a lávky v suchém a čistém stavu.
 5. Věnovat zvýšenou pozornost těmto částem linky:
  a) nakládací prostor a spojovací dopravník oblicího a oklepávacího lisu,
  b) mazací vana s předehřátým klihem a odřezávací zařízení přelepovaného papíru na klížicím a kapitálkovacím stroji,
  c) řetězový převod a podavač knižních bloků,
  d) lisovací a tvarovací pole lisu.
 6. Dodržovat předepsané technologické postupy.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Ponechávat stroj nebo stroje linky bez dozoru v chodu.
 2. Spouštět stroj, pokud není osobou k tomu povolanou.
 3. Odstraňovat kryty za chodu stroje.
 4. Za chodu stroje jej čistit, mazat nebo odstraňovat poruchy.
 5. Odstraňovat zmetky ze stroje za jeho chodu.
 6. Odebírat produkci za chodu na jiném místě linky než ve vykladači, pokud je stroj v chodu.
 7. Doplňovat lepidlo za chodu.