Povinnosti při provozu vozidel

 1. Způsobilost řidičů
  Jízdy, při nichž řízení nákladního vozidla o hmotnosti nad 7,5 tuny během pracovní směny trvá déle než 8 hodin, smějí provádět pouze řidiči, kteří mají nejméně 2 roky praxe v řízení vozidla o stejné nebo větší hmotnosti.
 2. Bezpečnostní přestávky
  1. Nepřetržitá doba řízení nesmí být delší než 4 hodiny.
  2. Řidiči musejí přerušit řízení vždy nejpozději po 4 hodinách nepřetržitého řízení na dobu 30 minut.
  3. Třicetiminutové bezpečnostní přestávky může provozovatel rozdělit, přičemž je nejkratší pro tento účel započítatelná doba 10 minut.
  4. Provozovatel je povinen kontrolovat dobu řízení a dobu bezpečnostních přestávek na základě tachografů, výkazu o provozu vozidla a dalších dokladů.
 3. Školení a zkoušky
  1. Nově přijatí zaměstnanci, pokud vykonávají činnost spojenou s autodopravou, se podrobují školení před nástupem na pracoviště.
  2. Opakované školení zaměstnanců z činností v autodopravě se provádí 1krát ročně.
  3. Přezkoušení se provádí 1krát za 2 roky.
 4. Dopravně provozní řád
  1. Zaměstnavatel, v jehož prostorách se provádí nakládka, vykládka nebo jiné práce spojené s provozem vozidel, je povinen vypracovat dopravně provozní řád (DPŘ).
  2. DPŘ je nutno vypracovat pro všechny objekty, kde se výše uvedená (odst. a) činnost provádí.
 5. Couvání a zajíždění
  1. Couvá-li řidič bez pomocníka (závozníka), musí předem vystoupit a přesvědčit se o povaze terénu a případných překážkách. Je-li vozidlo vybaveno zpětnými světlomety, musí být při couvání rozsvíceny. Začátek couvání bez pomocníka je řidič povinen zdůraznit houkáním.
 6. Tlačení vozidel
  1. Při použití motorické síly je dovoleno tlačit jen tažnou tyčí. U nákladních vozidel i při tažení (roztahování).
 7. Opravy a kontroly vozidel
  1. Vozidlo přistavené k opravě musí být prázdné a řádně očištěné. Oprava naloženého vozidla v dílně je dovolena jen vyjímečně při jednoduchých opravách v případech, kdy složení nákladu by činilo mimořádné potíže a za přímého dozoru odpovědného zaměstnance.
  2. Kontrolu technického stavu spodku vozidla je dovoleno provádět jen při vypnutém motoru. Při kontrole nesmí být zařazen žádný převodový stupeň a vozidlo musí být zabezpečeno proti pohybu.
  3. Při větší opravě vozidla může být zdroj elektrického proudu zapojen jen při kontrole těch částí vozidla, které nemohou být zkoušeny bez zapojení proudu.Při opravě musí být zdvižené vozidlo nebo jen části bezpečně zajištěny. Toto ustanovení neplatí při výměně kol mimo prostory opraven vozidel a autoservisů.
 8. Roztáčení motoru
  1. Na každém vozidle musí být spouštěcí zařízení v provozuschopném stavu.
  2. Je zakázáno rozehřívat motor otevřeným plamenem (pokud není motor pro to konstrukčně vybaven).
 9. Huštění, montáž a demontáž pneumatik
  1. Při huštění pneumatik kol nenamontovaných na vozidle s ráfkem opatřeným závěrným a pojistným kruhem nebo s děleným ráfkem, musí být zaměstnanec chráněn bezpečným krytem. Pokud provádí huštění pneumatiky mimo prostor garáže a dílny, nemusí být chráněn krytem, musí však stát stranou tak, aby nebyl ohrožen.
  2. Není dovoleno uvolňovat pneumatiku z ráfku jejím přihušťováním.