Pravidla bezpečné práce pro ofsetové nátiskové stroje

 

zaměstnanec je povinen

 1. Při pohybu okolo stroje a v jeho bezprostřední blízkosti věnovat zvýšenou pozornost všem předmětům, které by mu mohly způsobit zranění.
 2. Před spuštěním stroje překontrolovat, zda jsou všechny kryty na svých místech a nejsou blokovány koncové spínače.
 3. Vykázat z okolí stroje osoby, které nejsou k obsluze stroje přímo určeny.
 4. Dodržovat předepsané technologické postupy a návody k obsluze stroje.
 5. Při opravě a údržbě stroje provádět tyto úkony na zajištěném stroji včetně vypnutí hlavního vypínače elektrického proudu. Vypnutí provede odpovědný zaměstnanec, který rovněž odpovídá osobně za vyvěšení informační tabulky „POZOR, NEZAPÍNAT! Stroj se opravuje – čistí“.
 6. Dodržovat zvýšenou pozornost při mytí soustavy barvových válců a zásadně používat předepsané ochranné pomůcky.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Přidávat za chodu stroje barvu těrkou přímo do válců barevníku.
 2. Mýt válce za chodu stroje.
 3. Odstraňovat kryty rotujících částí a jiných nebezpečných míst stroje.
 4. Vyvalovat přebytečnou barvu na papír zavedený do soustavy barvových válců.
 5. Za chodu stroje:
  – odstraňovat cizí tělesa ze soustavy barvových válců,
  – vyjímat a vkládat válce do soustavy barvových válců,
  – nakládat tiskový papír,
  – odstraňovat pecky z barvy, z tiskové desky a z gumových potahů.
 6. Odkládat na stroj nářadí nebo jiné předměty.
 7. Za chodu stroje mýt tiskovou desku a gumové potahy, pokud není stroj vybaven krokovým posuvem.