Ochranné nápoje

Právní předpisy: Zákoník práce
Směrnice MZd ČSR č. 30/1964

Organizace je povinna:
– poskytovat pracovníkům, u nichž to vyžaduje ochrana života a zdraví (v horkých a chladných provozech) ochranné nápoje,
– zpracovat seznam pracovišť, na kterých se poskytují ochranné nápoje, za spolupráce závodního lékaře a orgánu odborového svazu,
– poskytovat ochranné nápoje bezplatně,
– organizovat výdej ochranných nápojů prostřednictvím závodních stravovacích zařízení.

Horké provozy
jsou takové, kde je pracovní proces zdrojem takového tepelného zatížení, že jeho vlivem ztrácí pracující potem a při dýchání v průměru více než 1 litr kapaliny za směnu.

Chladná pracoviště
jsou taková, kde průměrná denní teplota je nižší než –5 oC; pracuje-li pracovník na takových pracovištích alespoň polovinu pracovní doby, má nárok na poskytování ochranných nápojů.