Příloha č. 2 k vyhlášce č. 261 / 1997 Sb.

A
Maximální přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen těhotnými ženami a matkami
do konce 9. měsíce po porodu oběma rukama v pracovní poloze vstoje1

8 § 18 odst. 1 písm. k) zákona č. 18/1997 Sb.
9 Vyhláška MZd č. 408/1990 Sb.

Břemena o hmotnosti 5–7,5 kg je možno nepřetržitě zvedat po dobu 10 minut, mezi pracovními cykly s nepřetržitým zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce minimálně 15 minut.

Břemena o hmotnosti 2,5–5 kg je možno nepřetržitě zvedat po dobu nejvýše 15 minut, mezi pracovními cykly s nepřetržitým zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 10 minut.

Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí žen vstoje 79 cm, za výšku ramene 134 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty výšek snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm podle výšky sedadla.

1 Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg. Zvedání břemen vsedě je možno vykonávat nejdéle 15 minut. Mezi pracovní úseky s takovou prací musí být zařazovány přestávky o délce nejméně 20 minut.

2 Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné.

B

Největší vzdálenost pro přenášení břemen při dobrých úchopových možnostech1

Přenášení a zvedání břemen se posuzuje odděleně.

1 Dobré úchop. možnosti jsou při zvedání a přenášení břemen dány tehdy, pokud je možno uchopit břemeno podhmatem, přičemž osa předloktí svírá se sagitální rovinou těla úhel nejvýše 30°.

Váhové limity pro mladistvé jsou uvedeny v následujících tabulkách, které jsou přílohami vyhlášky č. 261/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 185/1998 Sb.

A
Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen chlapci oběma rukama v pracovní poloze vstoje1

Břemena o hmotnosti 15–20 kg je možno zvedat nejvýše po dobu 10 minut, mezi pracovními úseky se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 15 minut.

Břemena o hmotnosti 10–15 kg je možno zvedat po dobu 15 minut, mezi pracovními cykly se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 10 minut.

Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí chlapci 17 až 18letých vstoje 84 cm, za výšku ramen 143 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty výšek snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm podle výšky sedadla. U chlapců mladších věkových skupin (15 až 17 let) se délka vertikální dráhy břemene posuzuje individuálně podle jejich antropometrických parametrů.

1 Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg.
2 Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné.

B
Největší vzdálenost, na kterou mohou při dobrých úchopových možnostech přenášet chlapci břemena1

Přenášení a zvedání břemen se posuzuje odděleně.

1 Dobré úchop. možnosti jsou při zvedání a přenášení břemen dány tehdy, pokud je možno uchopit břemeno podhmatem, přičemž osa předloktí svírá se sagitální rovinou těla úhel nejvýše 30°

A
Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen dívkami oběma rukama v pracovní poloze vstoje1

Břemena o hmotnosti 10–15 kg je možno zvedat nejvýše po dobu 10 minut, mezi pracovními úseky se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 10 minut.

Břemena o hmotnosti 5–10 kg je možno zvedat po dobu 15 minut, mezi pracovními cykly se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 15 minut.

Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí 17–18letých dívek vstoje 80 cm, za výšku ramen 134 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty výšek snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm dle výšky sedadla. U dívek mladších věkových skupin (15–17 let) se délka vertikální dráhy břemene posuzuje individuálně dle jejich antropometrických parametrů.

1 Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg pro věkovou skupinu 17 až 18 let, 4 kg pro věkovou skupinu 16 až 17 let, 3 kg pro věkovou skupinu 15 až 16 let.
2 Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné.

B
Největší vzdálenost, na kterou mohou přenášet dívky břemena při dobrých úchopových možnostech1

Přenášení a zvedání břemen se posuzuje odděleně.

Tabulky:
Hmotnost ručně zvedaných a přenášených břemen nesmí být větší než (kg) –15, 10, 5

Délka vertikální dráhy
Břemene – podlaha – zápěstí2) zápěstí – rameno2),
podlaha – zápěstí2)
zápěstí – rameno2)
podlaha – rameno2),
podlaha – zápěstí
podlaha – rameno
podlaha – nad rameno
zápěstí – rameno
zápěstí – nad rameno
rameno – nad rameno

Maximální počet zdvihů
za 1 minutu – 6
5, 8
7
5, 10
8
6
10
8
5,

Maximální celková hmotnost (kg) břemen zvedaných a přenášených za 1 směnu – 6 500, 5 500, 4000

Hmotnost ručně přenášených břemen (kg) – 15, 10, 5
Maximální vzdálenost přenášení (m) – 10, 15, 20
Hmotnost ručně
zvedaných
a přenášených
břemen nesmí být větší než (kg) – 7.5 , 5, 2.5

Délka vertikální dráhy
Břemene
podlaha – zápěstí2)
zápěstí – rameno2)
podlaha – zápěstí2)
zápěstí – rameno2)
podlaha – rameno2)
podlaha – zápěstí
podlaha – rameno
podlaha – nad rameno
zápěstí – rameno
zápěstí – nad rameno
rameno – nad rameno

Maximální počet zdvihů
za 1 minutu
3
5,
4
7
3,
5
4
3
8
4
3

Maximální celková hmotnost (kg) břemen zvedaných a přenášených za 1 směnu 2 500, 2000, 1 800

Hmotnost ručně přenášených břemen (kg) – 7.5, 5, 2.5
Maximální vzdálenost přenášení (m) – 10, 15, 20

Hmotnost ručně zvedaných a přenášených břemen nesmí být větší než (kg)
20
(jen pro věk
17–18 roků),
15
(pouze pro věk
16–18 roků),
10
(pro všechny věkové
skupiny)

Délka vertikální dráhy
Břemene
podlaha – zápěstí2)
zápěstí – rameno2),
podlaha – zápěstí2)
zápěstí – rameno2)
podlaha – rameno2),
podlaha – zápěstí
podlaha – rameno
podlaha – nad rameno
zápěstí – rameno
zápěstí – nad rameno
rameno – nad rameno

Maximální počet zdvihů
za 1 minutu
5
4,
6
6
3,
8
6
4
8
6
4

Maximální celková hmotnost (kg) břemen zvedaných a přenášených za 1 směnu 7 000, 5 500, 3000

Hmotnost ručně přenášených břemen (kg) – 20, 15, 10
Maximální vzdálenost přenášení (m) – 10, 15, 20

Hmotnost ručně
zvedaných
a přenášených
břemen nesmí být větší než (kg) –
15
(jen pro věk
17–18 roků),
10
(pouze pro věk
16–18 roků),
5
(pro všechny věkové
skupiny)

Délka vertikální dráhy
Břemene
podlaha – zápěstí2)
zápěstí – rameno2),
podlaha – zápěstí2)
zápěstí – rameno2)
podlaha – rameno2),
podlaha – zápěstí
podlaha – rameno
podlaha – nad rameno
zápěstí – rameno
zápěstí – nad rameno
rameno – nad rameno

Maximální počet zdvihů
za 1 minutu
5
4,
7
7
4,
8
6
4
8
6
4

Maximální celková hmotnost (kg)
břemen zvedaných a přenášených
za 1 směnu
6 000, 4 500, 2 500

Hmotnost ručně přenášených břemen (kg) – 20, 15, 10
Maximální vzdálenost přenášení (m) – 10, 15, 20 2)