Úkoly preventivního charakteru vedoucích odpovědných zaměstnanců v této oblasti

§ 133 odst. 1 Zákoníku práce

Hlavním úkolem každého vedoucího odpovědného zaměstnance mimo jiné je, aby ve svém vlastním zájmu trvale zajišťoval v souladu s příslušnými předpisy bezpečnosti aochrany zdraví při práci, předpisy hygienickými a požární ochrany takové pracovní podmínky, aby zaměstnanci mohli řádně plnit pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku.

Proto musí svěřené zaměstnance zařazovat na pracoviště jen s ohledem na jejich

  • kvalifikaci,
  • schopnosti,
  • a zdravotní stav.

Z toho vyplývá, že vedoucí odpovědní zaměstnanci plně odpovídají nejen za

  • svěřený materiál,
  • svěřené objekty, stroje a zařízení,
  • ale i za svěřené zaměstnance.

Doporučení:

Proto při přijímání nového zaměstnance (i brigádníka) musí vedoucí zaměstnanec (předák směny nebo mistr) zabezpečit prokazatelné seznámení s konkrétními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany vždy pro příslušné pracoviště.

Pokud je zaměstnanec bez kvalifikace, musí být provedeno zaškolení (zacvičení) pod trvalým dozorem zkušeného zaměstnance. Po skončení zaškolení se má zaměstnanci vydat osvědčení.