Bezpečnostně technická pravidla

Bezpečnostně technická pravidla – vydaná
BTP 0001/95 Všeobecná pravidla pro zajištění tvorby aschvalování bezpečnostně technických požadavků. Zásady pro přejímání externího dokumentu jako BTP.
BTP 0003/93 Tlakové zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny, (1. část – do objemu 5 m3 s odběrem plynné fáze).
BTP 0004/94 Základní požadavky k zajištění bezpečnosti vyhrazených zdvihacíh zařízení.
BTP 0005/94 Metodický návod ke zpracování seznamů pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků.
BTP 0007/94 Značení kovových tlakových láhví k dopravě plynů.
BTP 0008/95 Čerpací stanice propan-butan pro motorová vozidla.
BTP 0009/95 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva.
BTP 0010/95 Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace aprovoz.
BTP 0013/95 Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů.
BTP 0014/95 Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži aopravám plynových zařízení.
BTP 0015/95 Zkoušení těsnicích materiálů pro závitové spoje plynových zařízení.
BTP 0018/96 Stanovení tecznického stavu místních plynovodních síti s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody.

Bezpečnostně technická pravidla – připravovaná
BTP pro oblast elektrotechniky
BTP pro práci ve výškách
BTP Bezpečný podnik
BTP Bezpečné pracoviště

Kontaktní adresy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
128 00 Praha 2, Na poříčním právu 1
Tel.: (02) 21921111, 24915183, sekr. min. (02) 21922514

Český úřad bezpečnosti práce
113 52 Praha 1, Ve Smečkách 29
Tel.: (02) 21924200
Fax: (02) 22211498

Výzkumný ústav bezpečnosti práce
116 52 Praha 1, Jeruzalémská 9
Tel. (02) 24213290, 24211122, 24210993
fAX: (02) 261155

NIVOS
Tel.: (02) 24210494, prodejna 24210993
SE č. 235 (02) 24211426

Institut výchovy bezpečnosti práce
658 38 Brno, tř. Kpt. Jaroše 15a
Tel.: (05) 45214807, 45211835
Fax. (05) 45213904

Institut technické inspekce
110 00 Praha I, Ve smečkách 29
Tel.: (02) 22211501 fax (02) 22210471
Regionální inspektoráty bezpečnosti práce
Inspektorát bezpečnosti práce pro hl. m. Praha
Tel.: (02) 24914256-8, 295968
Fax: (02) 24913470

Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj
106 00 Praha 10, Průhonická 2123
Tel.: (02) 767548, 767759
Fax: (02) 769137

Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj
370 06 České Budějovice, Vodní 21
Tel.: (038) 28705, 24271
Fax: (038) 28764

Inspektorát bezpečnosti práce pro Západočeský kraj
320 16 Plzeň. Schwarzova 27
Tel.: (019) 275020, 275028, 275036
Fax: (019) 272926, 271871

Inspektorát bezpečnosti práce pro Severočeský kraj
400 11 Ústí nad Labem, SNP 2720
Tel.: (047) 44241, 44125, 42866, 42550
Fax: (047) 42602

Inspektorát bezpečnosti práce pro Východočeský kraj
501 01 Hradec Králové, Říční 1195
Tel.: (049) 5635012, 5635004
Fax: (049) 5635070

Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj
658 60 Brno, Milady Horákové 3
Tel.: (05) 45321285, 45210376
Fax: (05) 45211303

Inspektorát bezpečnosti práce pro Severomoravský kraj
702 69 Ostrava, Živičná 2
Tel.: (069) 6110162-3
Fax: (069) 6110164