Školení a zkoušky

Školení a zkoušky ze znalostí předpisů o BOZP jsou povinni se zúčastnit:

  1. vedoucí na všech stupních řízení,
  2. ostatní zaměstnanci.

Požadavky na školení a přezkoušení zaměstnanců nahlašují řediteli firmy příslušní vedoucí.

Školení a zkoušky o předpisech BOZP pro vedoucí zaměstnance

Školení a zkoušky jsou organizovány:

  • pravidelně v období stanoveném vedení firmy,
  • mimořádně z rozhodnutí ředitele firmy nebo na základě výsledků pravidelných rozborů vývoje úrazovosti při prokázání hrubé neznalosti předpisů nejlépe do 3 měsíců od ukončení hodnoceného období,
  • pro nové zaměstnance ve vedoucích funkcích, nejlépe do 3měsíců po nástupu do funkce,
  • informativně o změnách předpisů a nově vydaných právních ustanoveních (nemusí být ukončeno zkouškou).

Osnovu a časový plán školení stanoví ředitel firmy.

Povinná periodická školení a zkoušky vybraných profesí určují zvláštní předpisy.

Výsledek zkoušky se klasifikuje známkou „prospěl“ nebo „neprospěl“. Pokud zkoušený neuspěl, opravná zkouška má být provedena po uplynutí 1 měsíce od neúspěšné zkoušky. Pokud opět neuspěl nebo se ke zkoušce nedostavil, není tento pracovník způsobilý k výkonu dané činnosti.

U všech vedoucích zaměstnanců firmy se provádí školení a zkoušky vždy 1krát za 3 roky.