Odborný seminář Ofset a digitální tisk

Pro obor polygrafie je v současné době příznačný rychlý rozvoj tiskových systémů, především v oblasti digitálních strojů, a ruku v ruce s tím jde i rostoucí zájem polygrafických firem o tyto nové technologie.

V letošním roce proto zorganizuje Společnost tisku a Svaz polygrafických podnikatelů odborný seminář s pracovním názvem Ofset a digitální tisk. V jednotlivých příspěvcích se bude hovořit o stavu obou technologií na trhu tiskovin a možnostech jejich vzájemné spolupráce, aktuálně s novinkami po Drupě 2016.
Odborný program proběhne 2. listopadu 2016 v příjemném prostředí hotelu Floret v Průhonicích u Prahy.

Floret2_uw