Opatření pro podnikatele z důvodu COVID-19

Ucelený přehled opatření a programů pro podnikatele, který je aktualizován k 15. 10. 2020.

V návaznosti na další vlnu vládních opatření v souvislosti se zamezením šíření koronaviru COVID-19 si Vám dovolujeme zaslat ucelený přehled opatření a programů pro podnikatele, který je aktualizován k dnešnímu dni.

Zde krátký přehled témat, která najdete v přiloženém letáku.

Nově schválené nebo upravené programy v návaznosti na sektorový lockdown z důvodu COVID-19:

–          Dotační program COVID-Nájemné

–          Program Antivirus

o   Režim A  – prodloužen do 31. 12. 2020

o   Režim B – beze změny, uznatelnost výdajů končí 31. 10. 2020

–          COVID – Kultura

–          COVID – Sport II

–          COVIB-BUS – program na podporu zájezdových autobusových dopravců

–          Odložení úhrad daně z příjmů, silniční daň a DPH do konce roku 2020

Stávající programy, které byly schváleny v minulosti a lze je i nadále využívat:

–          Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB)

–          Záruka COVID PLUS (EGAP)

–          Balíček opatření na podporu exportérů (EGAP)

–          Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19.

–          Prodloužení termínů výzev OP PIK

o   Nemovitosti – Výzva IV Cestovní ruch – do 31. 5. 2020

o   Nemovitosti ITI Hradec Králové – do 31. 5. 2020

o   Úspory energie – Výzva V – do 30. 6. 2020

o   Smart Grids 1 – Výzva V – do 30. 6. 2020

o   OZE – Výzva V – do 30. 6. 2020

o   Nízkouhlíkové technologie – Výzva V – do 28. 6. 2020.

–          Liberační daňový balíček I

–          Liberační daňový balíček II

–          Liberační daňový balíček III

–          Ošetřovné pro zaměstnance

–          COVID – Ubytování

–          COVID – Lázně

–          Odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky

–          Odložení splátek nájmu nebo podnájmu za prostory sloužící podnikání, zákaz výpovědi

–          Odložení splácení úvěrů

–          Odklad daně z nemovitých věcí

–          Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

–          Posečkání úhrady daně

 

Opatření pro podnikatele zde.