Oprava normy ISO 12647-2

Ve věstníku ÚNMZ 2016-02 byla publikována oprava ČSN ISO normy 12647-2.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví publikoval ve svém Věstníku 2016-02 opravu ČSN ISO normy 12647-2 (v platném znění – účinnost od 1. listopadu 2014).

Tato část ISO 12647 stanoví řadu procesních parametrů a jejich hodnoty, které mají být použity při výrobě barevných výtažků, tiskových forem a tiskové produkci čtyřbarvotisků archovým ofsetem a kotoučovým ofsetovým tiskem s výjimkou ofsetového tisku na novinový papír.
Tyto parametry a hodnoty byly zvoleny z pohledu typického procesu tak, aby pokryly výrobní stupně „výroba barevných výtažků“, „zhotovení kontrolního nátisku“, „zhotovení tiskové formy“, „schvalování tisku“ a „produkční tisk“ na všechny druhy komerčně dostupných produkčních potiskovaných materiálů.

Přílohy

ČSN ISO 12647-2 Oprava 1