Oslava 42 let bezvodého ofsetu

Společnost Toray, výrobce ofsetových tiskových desek, oslavuje letos 42 let bezvodého ofsetového tisku. Po zhruba pěti letech výzkumu a vývoje byla v roce 1977 poprvé na trh uvedena deska drwater a v září 1998 byla součástí komerční nabídky.

Bezvodý ofsetový tisk je ekologický alternativní tiskový systém, který funguje na standardních ofsetových tiskových strojích. Klíčem k tisku bez vody je deska, která používá silikonový kaučuk odolný vůči barvám, aby se eliminovala potřeba dosažení rovnováhy inkoust / voda, jak je požadováno u konvenčního tisku.

Bezvodý ofsetový tisk eliminuje mnoho problémů, kterým čelí konvenční ofsetové tiskárny. Při tisku se nepoužívá voda, čímž se chrání vzácný zdroj. Díky absenci vody lze dosáhnout vyšších provozních rychlostí, a to znamená snazší provoz s menšími náklady a schopnost ekonomicky produkovat menší zakázky, které jsou dnes běžné.

Další informace naleznete na webových stránkách: www.toraywaterless.com.