Oznámení o konání valné hromady Svazu polygrafických podnikatelů

Pozvánka na valnou hromadu Svazu polygrafických podnikatelů, z. s.

Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů,

dle Hlavy VI., § 22, odst. (3) Stanov Svazu polygrafických podnikatelů, z. s. (dále jen „SPP“) svolává prezidium Svazu polygrafických podnikatelů, z. s., IČO 002 48 525, se sídlem Praha 2, Hálkova 2, PSČ 120 00, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 3300, valnou hromadu.

Datum konání:          22. března 2018, čtvrtek

Čas konání:               10,00 – 12,00 hodin

Místo konání:            Kongresové a sportovně relaxační centrum OÁZA ŘÍČANY, V Chobotě 2112, PSČ 251 01  Říčany (u Prahy)

09.30 – 10.00  Prezence účastníků

10.00 – 12.00  Program:

 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, schválení programu
 2. Volba mandátní a návrhové komise
 3. Výroční zpráva prezidia o stavu SPP
 4. Zpráva dozorčí rady SPP
 5. Schválení rozpočtu pro rok 2018
 6. Blok přednášek:
  • Aktuální změny v oblasti účetnictví, daní a pracovního práva v roce 2017/2018 se zaměřením na členy SPP – Ing. Zdeněk Hamáček, DEUS Pardubice
  • Prezentace aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR – Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR
  • Prezentace aktivit NÚV v polygrafických oborech vzdělávání – Ing. Bečvářová
  • Prezentace Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů – „Výhled materiálně-technické základny polygrafie – výhled do roku 2030“ – Ing. Jaromír Aust, Ing. Josef Opletal
  • Prezentace problematiky ochrany osobních dat (GDPR) od května 2018 – zástupce advokátní kanceláře
 7. Schválení Usnesení valné hromady
 8. Zakončení valné hromady

od 12.30          Společný oběd

Potvrzení účasti  nejpozději do 05.03.2018 e-mailem (na info@svazpp.cz). Další podrobnosti obdržel každý člen SPP v osobní pozvánce.

 

Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.

Vladimír Hrubý                                             Zdeněk Sobota

předseda prezidia                                          prezident