Oznámení: Zrušení valné hromady dne 26.3. 2020

Vzhledem k situaci s šířením nemoci koronaviru a opatřeních přijatých vládou jsme se rozhodli zrušit konání valné hromady SPP dne 26.3.2020 v Průhonicích.

Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů,

vzhledem k situaci s šířením nemoci koronaviru a opatřeních přijatých vládou jsme se rozhodli zrušit konání valné hromady SPP dne 26.3.2020 v Průhonicích.

Taktéž nebudou organizována jednání prezidia svazu a jednání školské komise dne 25.3.2020.

Toto rozhodnutí jsme učinili ve snaze neohrozit vzájemně účastníky valné hromady, ale zároveň také eliminovat možnost, že by valná hromada nebyla nakonec pro nedostatek přítomných usnášeníschopná a vynaložené finanční prostředky na konání valné hromady by tak byly zmařeny.

Valnou hromadu z důvodu přiznání daně z příjmu právnických osob musíme vykonat nejpozději do 30.6.2020. Vzhledem k tomu, že si nejsme jisti, kdy dojde ke zklidnění situace, obracíme se na všechny členy SPP se žádostí o možnost vykonat valnou hromadu částečně korespondenčně, kterou by pak fakticky provedli pouze členové prezidia Svazu na základě Vašich udělených plných mocí. Plnou moc byste udělovali dle vlastního výběru kterémukoliv ze členů prezidia nebo dozorčí rady. Věříme, že byste s tímto náhradním řešením souhlasili.

V takto realizované valné hromadě by se schvalovala účetní závěrka (respektive zpráva dozorčí rady SPP za rok 2019) a dále by se schvaloval návrh rozpočtu SPP pro rok 2020. Dokumenty jsou uloženy členské sekci pod valnou hromadou.

Ostatní agenda, která byla avizována v pozvánce, bude projednána na mimořádné valné hromadě, jejíž termín bude určen.

V Praze dne 13. 3. 2020

Předseda prezidia SPP
Vladimír Hrubý

Prezident SPP
Zdeněk Sobota

Předseda dozorčí rady SPP
Dr.Ing. Josef Opletal