PackSummit 2018: NEZVANÍ HOSTÉ

Středoevropský kongres P a c k S u m m i t   2 0 1 8 včetně předávání trofejí a ocenění soutěže OBAL ROKU

Mouční moly, červy v těstovinách a tyčinkách – vetřelci v sušených meruňkách spotřebitele nemile zaskočí, obchodníka rozzlobí. Reklamace z výše popsaných důvodů od důležitého odběratele přichází obvykle až po mnoha měsících od dodání, uvede v chod obranné mechanismy výrobce poškozené potraviny a generuje řadu otázek, včetně té klíčové: Došlo k zamoření u nás, nebo až ve skladu prodávajícího či někde během často i komplikovaného logistického řetězce? Radek Aulický, Výzkumný ústav rostlinné výroby, má v této oblasti letité zkušenosti, na základě, kterých představí „Manuál pro reklamační řízení ke skladištním škůdcům“.

P Ř I J Ď T E    S I    P R O    O D P O V Ě D I

?  Jaké jsou nutné předběžné opatření u výrobců těstovin, rýže, müsli tyčinek, suchých a skořápkových plodů?

?  Týká se tento problém krmiv pro naše mazlíčky?

?  Došlo ke kontaminaci až u obchodníka?

?  Dá se doba kontaminace objektivně prokázat?

? Jsou škůdci nebezpečím pro naše zdraví, nebo je to jenom estetický problém?

?  Co s naší spíží, objevíme-li nezvané hosty v některých baleních?

………………………………………………………………………………………………………

S P E A K E R    

Ing. Radek Aulický, Ph.D.  Vystudoval Českou zemědělskou universitu v Praze (Obor Rostlinná produkce a Odbor Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin).  Pracuje ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby na pozici vedoucí týmu ochrana zásob před skladištními škůdci. Je členem Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Odborné zaměření: Skladištní škůdci, identifikace, monitoring, metody chemické a nechemické ochrany. Řízené atmosféry, aplikace aerosolů, fumigace. www.vurv.cz

Kdy: 4. 10. 2018 od 9.00 hodin do 17.00 hodin

Kde: Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 (Bezplatné parkování v areálu)

Všechny informace, registrace: www.pscksum.eu; Info: Kateřina Kolářová 602 625 117

Další informace vč. programu naleznete v přiložené pozvánce.

Přílohy

Pozvánka na PackSummit 2018