Pár řádek o školení polygrafických pedagogů

Poslední týden prázdnin, ve dnech 29. a 30. 8. 2016 proběhlo školení pro odborné učitele ve školicím středisku společnosti DataLine v Hořovicích.

Školení pro odborné učitele svazových polygrafických škol

V pondělí 29. srpna a v úterý 30. srpna 2016 uspořádala firma DataLine ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů školení pro odborné učitele svazových polygrafických škol. Školení proběhlo ve školicím středisku firmy Repromat v Hořovicích a jeho základním tématem byly digitální technologie.

HP-indigo-7600

První den školení byly učitelům polygrafie představeny aktuální trendy v oblasti digitálního tisku z hlediska technologie, využitelnosti a srovnání či symbiózy s konvenčními dotykovými technologiemi.
Z praktického hlediska byla v rámci školení prezentována technologie tisku na dvou digitálních tiskových strojích HP Indigo 5600 a HP Indigo 7600. Odpolední program prvního dne byl doplněn tématem web-to-print  a současnými možnostmi jeho využití v praxi.

Kongsberg i-XEDruhý den školení byl věnován problematice přípravy dat, a to především pro aplikace vyřezávacích technologií s praktickou ukázkou na automatickém řezacím stole Kongsberg i-XE, včetně ovládacího programového nastavení. Další tematickou částí s navazující praktickou ukázkou byly aplikace digitálního zušlechťování tiskovin technologií Scodix.
Odpolední část druhého dne byla věnována novinkám v oblasti měření barevnosti a dále rozsáhlému tématu softwarových nástrojů a digitálního workflow v tiskové a obalové produkci.

Scodix-S75Dvoudenního školení v Hořovicích se zúčastnilo celkem dvacet odborných učitelů z celkem pěti škol, které jsou členy Svazu polygrafických podnikatelů, tj. katedra polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze, Střední škola polygrafická v Olomouci, Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie v Rumburku a soukromá Střední škola mediální grafiky a tisku, s. r. o. v Praze.
Za všechny zúčastněné školy je nutné vyjádřit upřímné poděkování všem lektorům, firmě DataLine, školicímu centru Repromat v Hořovicích a v neposlední řadě Svazu polygrafických podnikatelů za přípravu a uspořádání velmi podnětného a rozsáhlého školení, a také za velmi příjemnou atmosféru, která celé školení provázela.