PF 2021

Hezké Vánoce a vše nejlepší do nového roku.

Přejeme Vám touto cestou hodně síly pro zvládnutí současné nelehké situace, možnost zažít krásné, poklidné a pohodové svátky vánoční a do roku 2021 pevné zdraví, štěstí a úspěch nejen na poli pracovním ale i osobním.

Velmi si vážíme Vaší podpory a přízně, které jste v tomto roce věnovali Svazu polygrafických podnikatelů a doufáme, že i v příštím roce budeme mít možnost s Vámi spolupracovat a konečně se osobně setkat!

 

Za Svaz polygrafických podnikatelů

Zdeněk Sobota a Klára Opletalová