Podzimní odborný seminář ASD

Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR 

pořádá v pátek 25. listopadu 2016 od 10 h v Českém Krumlově tradiční Podzimní odborný seminář se zaměřením na novinky digitálního tisku a sítotisku.

Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR 

si dovoluje pozvat své členy a všechny další zájemce o problematiku sítotisku a reklamního a průmyslového digitálního tisku na tradiční

PODZIMNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ

se zaměřením na novinky z oblastí digitálního tisku a sítotisku, pořádaný ve spolupráci s partnerským Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov a s podporou mezinárodní asociace FESPA.

Seminář se uskuteční v pátek 25. listopadu 2016 od 10 hodin
v prostorách SUŠP sv. Anežky České v objektu kláštera Latran 50 (vchod z Klášterní ulice) v Českém Krumlově.

Program semináře s konkrétními názvy jednotlivých přednášek zašleme přihlášeným zájemcům o účast v nejbližších dnech.

Po skončení semináře bude od 17 hodin následovat vernisáž výstavy

Grafiky z X. workshopu serigrafie

instalované v prostorách SUŠP sv. Anežky České, na kterou naváže společenské setkání účastníků semináře spojené s večeří

Vložné pro účastníky semináře je 800 Kč pro členy ASD ČR a SZSDT a 900 Kč pro nečleny. Je třeba, abyste svoji účast na semináři potvrdili a zájemci o ubytování na noc z 25. na 26. listopadu nahlásili svůj požadavek pokud možno obratem, ale nejpozději do středy 2. listopadu 2016 J. Havlíkovi na e-mailovou adresu jindra.h@seznam.cz. Ubytování je možné zajistit už i na noc z 24. na 25. listopadu 2016.