Pozvánka na seminář Sociální podnikání

Součástí projektu Profesní vzdělávání zaměstnanců členských organizací UZS ČR je i květnový seminář „Sociální podnikání.“

Dne 18. května 2017 se uskuteční v prostorách Poslanecké sněmovny PČR pod záštitou a za osobní účasti předsedy poslaneckého klubu ČSSD Mgr. R. Sklenáka za podpory UZS ČR a APSS ČR seminář na téma

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti byl poslancům předložen ve stejné podobě, v jaké jej Unie zaměstnavatelských svazů ČR (dále jen UZS ČR) i řada dalších neziskových organizacích odmítla již v září 2016. Následně se v prosinci loňského roku vyjádřila k témuž návrhu odmítavě i Legislativní rada vlády.

Na semináři bude diskutováno o těchto tématech:

  • sociální podnikání a jeho potřeby v ČR
  • příklady dobré praxe
  • sociální podnikání v Praze
  • možnosti (sociálního) podnikání v hlavní činnosti právních forem neziskových organizací
  • pro a proti regulacím sociálního podnikání v legislativě ČR.


Program semináře naleznete v příloze PDF, možnost přihlášení na seminář zde. Vstup do budovy je možný pouze s platným občanským průkazem nebo pasem. Účast na semináři je zdarma.

Více na www.uzs.cz/cz/aktuality.

Přílohy

Socialni-podnikani_18/05/2017