Přehled tuzemských konferencí a akcí v 1. pololetí 2017

Přehled tuzemských konferenčních akcí v první polovině roku 2017 s tematikou papíru a tiskových technologií.

22.–23. 3 2017
Konference: Polygrafie a packaging
Hotel Floret v Průhonicích

Tuto konferenční akci připravuje Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s. při ČS VTS Praha (odborná skupina Papír – Tisk – Obaly) ve spolupráci se Společností tisku, z.s. pro pracovníky oboru zpracování papírů a lepenek. Program je určen i pracovníkům polygrafického oboru, kteří rozšířili svoje zaměření o produkci obalů nebo se rozhodují do tohoto výrobního segmentu vstoupit. V celodenním odborném programu budou významné firmy tohoto oboru (např. ESKO, Bobst Group, Macron Systems, Prodirect a další) prezentovat nové trendy ve výrobě obalů a své zkušenosti, získané dlouhodobou praxí. Prezentovat budou i nejnovější výrobní a softwarové technologie.

26.–27. 4. 2017
 Výroční konference CFTA: Barevný svět ve flexotisku 
Hotel Zámeček v Mikulově

Pravidelná jarní akce odborné skupiny flexotisku (CFTA) při Společnosti tisku ČS VTS, z.s. přinese obdorné prezentace firem Weilburger Graphics, Sun Chemical, Flint Group, Marvaco, BST Eltromat, Zeller Gmelin a dalších..

 17.–18. 5. 2017
 Konference: Co nového (nejen) v ofsetu
Hotel Floret v Průhovicích

Konferenci pořádá Společnost tisku z.s ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů.
V obsažném programu zazní například přednášky firem DataLine, AGFA, FUJIFILM, Manroland, KBA, Heidelberg, AMOS – Kodak, KOMORI, Comexi, Siegloch-Kolbus, BOBST Group, X Rite, Ferag, KOMFI atd. Doprovodný program s prohlídkou průhonického parku a zámku.

14.–16. 6. 2017
Konference Papír a celulóza (Pulp & Paper) 2017 
Hotel Diana ve Velkých Losinách

Velká papírenská konference, pořádaná po čtyřech letech opět ve Velkých Losinách Společností průmyslu papíru a celulózy z.s., ve spolupráci s ACPP a ZCPP SR za účasti papírenských odborníků z tuzemska, Slovenska i Evropy. S návštěvou Ruční papírny a přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.


Základní kurz flexotisku
Ve druhé polovině roku se jako obvykle uskuteční v září Základní kurz flexotisku na Univerzitě Pardubice, pravidelná podzimní konference CFTA v Bořeticích (18.-19. 10.) a v listopadu odborný seminář SPPC. 


Miloš Lešikar
ACPP, člen předsednictva SPPC, ST a CFTA