Prezentace středních škol v obchodním centru Olympia Brno 2018

Již čtvrtým rokem se v Jihomoravském kraji, v obchodním centru Olympia Brno, konala Prezentace středních škol.

Jihomoravský kraj se snaží přiblížit nejen uchazečům o přijetí na střední školu, ale i široké veřejnosti střední odborné školy, které zřizuje. Letos od 26. do 28. ledna se prezentovalo 33 škol.

Pro Střední školu grafickou Brno, příspěvkovou organizaci se již tradičně jedná o završení „náborové sezóny.“

Na stánku o půdorysu 2,5×10 metrů škola prezentovala nejen sebe, ale i spolupracující firmy. V expozici bylo k vidění mnoho výrobků a ukázek prací našich žáků.  Od firmy Reda, a. s. jsme dostali doslova na klíč připravenou aktivitu. Ruční sítotiskový stroj a 600 kusů vodových barviček, které se přímo v expozici potiskovaly a rozdávaly. Jistě si dovedete představit ten zájem! Tímto děkujeme majitelům a zaměstnancům firmy za možnost ukázat široké veřejnosti jednu z tiskových technik.

Dalšími aktivitami na stánku byla tvorba kroužkové vazby. Návštěvník si mohl odnést kroužkový zápisník.

Grafici připravili již tradiční focení a fotomontáž vloženou do připravených pozadí. Tu pak vystavili ke stažení na webu školy těm, kteří se nestyděli a vyzkoušeli si proměnit se v hrdiny známých seriálů.

Na centrálním pódiu se po dobu přehlídky prezentovalo 9 škol, naše škola již podruhé. Kromě fotografií a informací o škole si zájemci mohli odnést vlastnoručně ozdobený vak. K dispozici měli šablony a barevné spreje.

Souběžně se v budově školy konaly dny otevřených dveří.

Akci si užili žáci i pedagogové školy.

Zdroj: Střední škola grafická Brno