Prim hraje finishing

Nedávno byly zveřejněny průzkumy trhu 4th drupa Global Trends report 2017 a The Future of Digital vs Offset Printing to 2022. O trendech a faktech v nich zveřejněných jsme hovořili s prezidentem Svazu polygrafických podnikatelů Zdeňkem Sobotou.

Co považujete za nejdůležitější sdělení v těchto průzkumech?

Obě analýzy a prognózy zveřejňují důležité informace, ale obě se na situaci dívají z různých pohledů. Průzkum Global Trends připravuje tým zajišťující organizaci veletrhu drupa, takže se soustřeďuje spíš na ofsetový tisk. Smithers Pira se dívá na situaci digitální tisk versus ofsetový tisk s výhledem do roku 2022. U obou průzkumů považuji za nejdůležitější, že trh hodnotí jako optimistický. Je tu ale paradoxní rozdíl v hodnocení pozice digitálního tisku. Zatímco podle Global Trends byl zaznamenaný pokles podílu digitálního tisku, Smithers Pira však předpovídá digitálnímu tisku další růst.

Jsou tam tedy protichůdné informace?

Nejsou protichůdné, jenom se na věc dívají z jiného úhlu. Global Trends zjistil, že v roce 2015 uvedlo 28 % tiskařů, že jejich obrat z digitálního tisku představoval více než 25 % celkového obratu, přičemž v roce 2016 toto uvedlo jen 27 % tiskařů. Z toho vyvodil, že po letech růstu nastalo zpomalení až stagnace podílu digitální technologie na celkovém objemu tisku. Rovněž ale upozorňuje na to, že digitální tisk poroste v mnoha odvětvích. Smithers Pira rovnou konstatuje, že digitální tisk bude nadále růst ve většině odvětví tisku na celém světě. Nastanou ale některé důležité změny. Monografická elektrofotografie bude stále více nahrazována plnobarevným inkoustovým tiskem a dramaticky se změní situace instalací většího počtu inkjetových tiskáren formátu B2 a B1. Vidíme to třeba na úspěchu digitálního inkjetového tiskového stroje Heidelberg Primafire 106 formátu B1, který firma uvedla na veletrhu drupa 2016 a podle počtu objednávek tento projekt označuje Heidelberg jako velmi úspěšný. Dále pak vidíme zajímavé projekty v oblasti digitální produkce obalů.

Automatizace a sofistikované workflow přineslo ofsetu velmi výrazné zkrácení doby přechodu na novou zakázku. Není zatím investice do digitálních tiskáren tak velkých formátů příliš optimistická?

Průzkumy dávají zcela logickou odpověď. Podle zjištění 4. vlny Global Trends představoval podíl v roce 2017 digitálního tisk 16,4 % celosvětového objemu obalů v hodnotovém vyjádření, ale jen 3,9 % v podíle vytištěného objemu. Tyto hodnoty v roce 2012 byly na úrovni 12,0 % a 2,2 % a do roku 2022 mají dosáhnout úrovně 19,1 % a objem 4,3 %.

Tedy přeloženo do lidské řeči to znamená, že letos bude digitálně vytištěno pouze 3,9 % obalů, ale tržby dosáhnou 16,4 % z celkového objemu obalového trhu. Je to velmi lákavá vize a mnoho firem logicky o této otázce uvažuje.

Objevují se další vysoce výkonné technologické projekty. Inkjetový stroj Durst 130 SPC s výkonem skoro 10 000 m2/hod. Byl nedávno uveden do testovacího provozu. Společnost HP jako odpověď zveřejnila na veletrhu Interpack informace o projektu HP PageWide C500 Press. Koncepce obou strojů je stejná. Jedná se o jednoprůchodové stroje, tedy tiskárna s tiskovými hlavami po celé pracovní šířce, která je u obou shodně 1,3 metru.

Důležité je, že digitální technologie umožní velmi rychlou změnu grafiky, personalizaci a využití obalů jako součásti kampaní. Cena takto vyrobeného obalu je sice vyšší, ale investice se vrací ve zvýšeném prodeji a zvýšení podílu na trhu.

Dotýká se to i českých podnikatelů, nebo je to jenom hra někde daleko na Západě?

Vůbec ne, musíme si uvědomit, že naše technologické vybavení je na velmi slušné úrovni. Jen na dokreslení si znovu zopakujme, že společnost Obaly Morava byla první na světě, která nainstalovala vysoce výkonný inkjetový tiskový stroj na potisk vlnité lepenky HP T400 Color Inkjet Web Press již v roce 2014. Jeho maximální výkon je úctyhodných 30 000 m2/hod. V roce 2014 bylo digitálně vyrobených 24 % obalů, ale v roce 2016 již 34 %.

Vidíme, že digitální tisk má potenciál v obalovém průmyslu. Která další odvětví jsou ještě zajímavá.

Inkjet zcela ovládl oblast funkčního tisku. Sem zahrnujeme výrobu produktů tiskem, například čočky, senzory, elektrické obvody, solární panely. Zařazuje se sem jak 2D, tak 3D tisk. V roce 2014 měl v tomto oboru inkjet podíl 61 % a v roce 2016 již 74 %.

Významné jsou rovněž investice do technologií pro potisk textilu.

Průzkum ukázal ještě jedno velmi zajímavé číslo. Velkoformátové digitálně instalace činily v roce 2015 podíl 37 % instalaci, zatímco v roce 2016 to již bylo 50 %.

Jaké jsou investiční trendy v polygrafii?

U nás, stejně jako ve světě, jsou na prvním místě technologie pro finishing a v těsném závěsu tiskové technologie. Třetí pozici zaujal softvware a to jak pro prepress, tak workflow a MIS.

Jak se díváte do budoucna?

Optimisticky. Znovu ale musím tiskaře upozornit, že pro zachování konkurenceschopnosti musí investovat do IT technologií a IT odborníků. Tisknout umí hodně lidí, velmi rychle ale přijdou nové výzvy, které bez IT dovedností nezvládnou.