PRINT STAR 2018 medzinárodná súťaž tlačiarov v Bratislave

Na rôznych fórach sa neustále spomína problém s nedostatkom pracovnej sily a nie je to inak ani v našej branži.

Máme nedostatok mladých tlačiarov či knihárov, zatiaľ čo grafici sú veľmi častým „produktom“ stredných škôl. Jedinou akreditovanou školou pre duálne vzdelávanie na Slovensku v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja ja Stredná odborná škola polygrafická s plnohodnotným technickým a teoretickým vybavením pre štúdium týchto nedostatkových profesií. A práve táto škola sa snaží zatiaľ za slabej podpory zamestnávateľov opäť dodávať na trh práce týchto chýbajúcich zamestnancov.