Příprava stáží a školení pro odborné učitele polygrafických oborů

Na jednání prezidia Svazu polygrafických podnikatelů bylo otevřeno téma školení a stáží odborných učitelů ve firmách – tento požadavek na školské komisi SPP zaznívá již delší dobu.

Výtah z Informace pro školy do Radka Blaháka:

Na jednání prezidia SPP jsem otevřel prostřednictvím prezidenta svazu Zdeňka Soboty téma stáží odborných učitelů ve firmách. Učinil jsem tak proto, že tento požadavek některých škol na školské komisi SPP zaznívá již delší dobu. A vzhledem k tomu, že na jaře byly školy informovány o možném otevření grantových programů, v rámci kterých by bylo možné stáže učitelů ve vybraných firmách (zřejmě regionálně vázaných) realizovat, nabízí se otázka kde. K tomu je samozřejmě zapotřebí ochota především ze strany polygrafických, obalových aj. firem do takových projektů vůbec vstoupit

Ze strany SPP jsem obdržel nabídku od pana Martina Bělíka ze společnosti DataLine, že by byli ochotni uspořádat dvoudenní školení pro odborné učitele. Školení by proběhlo v přípravném týdnu ve dnech 29. a 30. 8. 2016 v Hořovicích, tj. ve školicím středisku společnosti DataLine.
Obsah školení by byl následující:
1. den:
seznámení s technologiemi digitálního tisku
srovnání digitálního tisku s klasickými metodami
použití a využití digitálního tisku
praktická ukázka stroje
problematika web2print
2. den:
digitální dokončovací technologie – Scodix, řezací stoly, laserový výsek
sw používaný v polygrafii
workflow systémy
vyřazení
kontrola dat

O průběhu příprav a dalších detailech či upřesnění konání akce budeme na webu SPP informovat.

Radek Blahák

Přílohy

Přílohy k zápisu školské komise SPP jaro 2016