Proběhlo úspěšné Fórum polygrafů II

Společné setkání s názvem Fórum polygrafů II navázalo úspěšně na Fórum polygrafů I, konané v loňském roce.

Dne 4. 10. 2016 proběhlo ve spolupráci Svazu polygrafických podnikatelů a Společnosti tisku

Fórum polygrafů II

V rámci této akce oznamuje Společnost tisku a Svaz polygrafických podnikatelů mimo jiné, že začínají ve spolupráci s PSO expertem firmy UGRA ing. Zdeňkem Pasekou pořádat pro členy i nečleny následující kurzy, na jejichž základě lze postupně standardizovat výrobní proces podle objektivních parametrů kvality:

 • Kurz 1: ČSN ISO 15930-3(X) Formát PDF
 • Kurz 2: ISO 15930-3(X) – PDF/XFormát PDF pro tisková data
 • Kury 3: ČSN ISO 12647-1 Výroba tiskové formy a výroba výtažků
 • Kurz 4: ISO 3664Osvětlení pro vizuální posuzování barevnosti
 • Kurz 5: ISO 12646Displeje a kontrolní nátisky na displeji
 • Kurz 6: ČSN ISO 12647-2Tisk ofsetem
 • Kurz 7: ISO 12647-7Digitální kontrolní nátisk
 • Kurz 8: ISO 12647-6Flexotisk
 • Kurz 9: ČSN ISO 12647-2/7/6Shoda kontrolního nátisku s ofsetem, flexotiskem
 • Kurz 10: Propojení kurzů 1-9Řízení kvality a výroby – standardizace PSO
 • Kurz 11: Směrnice SPP a ISO 16762 Dokončující knihařské zpracování

Tyto kurzy přinášející informace, které Vám umožní postupně navýšit míru zisku, snížit počty reklamací, ušetřit materiál i čas a optimálně plánovat a řídit výrobní proces na základě pevně stanovené kvality.

Popis těchto kurzů naleznete v příloze.
Ceny na poptávku.

Další inovaci činnosti zavádí Svaz polygrafických podnikatelů i distribuci a prodej celosvětově používaných prvků pro kontrolu kvality a parametrů výrobního procesu, vyvinuté ve spolupráci firem FOGRA, bvdm a UGRA.

Seznam a ceník
těchto kontrolních prvků naleznete v příloze.

Přílohy

Seznam-a-ceny-kontrolnich-prvků-a-softwaru
Soucasti-pso-2016-10-10_wwwspp_st