Program 3. ročníku polygrafické konference PrintProgress

Akce se koná ve slovenské Trnavě ve čtvrtek 29. září 2016, program konference pod heslem Spájame sily.

Program konferencie – Spájame sily

Pre členov Svazu polygrafických podnikatelů v ČR sme nastavili, ako aj pre členov Slovenského zväzu, 10 EUR zľavu na vstup.
Na uplatnenie zľavy je potrebné uviesť v registračnom formulári nasledujúci zľavový kód a kliknúť na tlačidlo Aktualizovať: ZPSK.

Úvodné slovo  9:00 – 9:10

1. Blok  9:10 – 10:40
Slovenská a česká polygrafia v ekonomickom priestore, jej výkonnosť a vývoj.

 • 9:10 – 9:25   Peter Blubla prezident Zväzu polygrafie na Slovensku,
 • 9:25 – 9:40   Zdeněk Sobota  prezident Svazu polygrafických podnikatelů v ČR
  moderovaná diskusia s možnosťou aj krátkeho sólo vystúpenia,
 • 9:40 – 10:30   Očakávania zadávateľov tlače od dodávateľov polygrafickej výroby a služieb – trendy dopytu,
 • Panelová diskusia za účasti zástupcov vydavateľstiev
  – Martin Stanecký, riaditeľ výroby printových médií vydavateľstvo Ringier
  – Juraj Heger, riaditeľ vydavateľstva Slovart
  – Vladimír Yurkovič, art director – YurkovicDesign, s.r.o.
  – Radek Štěrba, riaditeľ predaja a služieb zákazníkom O2.

Prestávka s občerstvením  10:30 – 11:00

2. Blok  11:00 – 12:30
Ako trendy z drupa 2016 reflektujú očakávania zadávateľov tlače  a čo prinesú nové technológie pre naplnenie zákazníckych očakávaní? (Vystúpenia zástupcov lídrov v ofsetových a digitálnych technológiách).

 • 11:00 – 11:15   Mark Stephenson, Product Manager Digital Printing and Press Systems Graphic Systems EMEA, FUJIFILM,
 • 11:15 – 11:30   Sascha Fischer, KBA Radebeul,
 • 11:30 – 11:45  Marcela Virčíková, Canon Česká republika,
 • 11:45 – 12:00  Rainer Manderbach, Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs GmbH, Wien,  Rakúsko,
 • 12:00 – 12:15   Peter Lauko, produktový manažér Konica Minolta Slovensko,
 • 12:15 – 12:30   Daniel Adam, riaditeľ MCAE Systems, s.r.o.,
  – 3D tlač a trendy v praktickej aplikácii  výstupov pre spotrebiteľov a priemyselnú výrobu.

Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:30

3. Blok 13:30 – 15:00
Komunikačné trendy po drupa 2016 ovplyvňujúce polygrafickú výrobu a trh polygrafie (komunikácia značiek, obaly a obalové trendy, riadiaca komunikácia a informačné technológie, …).

 • 13:30 – 13:45   Klaus Schmidt, Vice Prezident pre marketing a korporátnu komunikáciu značky KBA,  Group Worldwide,
 • 13:45 – 14:00   Rastislav Kaňuch, Výkonný riaditeľ mediálnej agentúry Unimedia,
 • 14:00 – 14:15   Martin Bělik, Dataline
  – Personalizácia a kreativita pri výrobe,
 • 14:15 – 14:30   Marian Srnka, Gratex International a.s.
  – Informačné technológie, inštalácia nového SW riešenia  pre riadenie spoločnosti v Neografia a.s.,
 • 14:30 – 14:45   Petr Jetel, Produktový manažér GCBG Xerox
  – Tlačiareň 21. storočia.

Prestávka s občerstvením  14:45 – 15:15

4. Blok  15:15 – 16:30
Ako prežiť, keď  nie som práve veľký polygrafický podnik – riadenie efektívnosti výroby, nákupu a odbytu v polygrafických výrobných firmách.

 • 15:15 – 15:30   Jiří Šikuta, spolumajiteľ a konateľ tlačiareň ŠIKI Kyjov
  – riadenie efektívnosti výroby v malej tlačiarni a námety na kooperáciu medzi tlačiarenskými podnikmi,
 • 15:30 – 15:45   Anton Puškár, M&P spol. s r. o.
  – praktické rady ako byť efektívny aj keď som malý podnik,
 • 15:45 – 16:00   Alexandra Grgulová, NATUR PACK
  – Zákon o obaloch a jeho aplikácia v praxi,
 • 16:00 – 16:15   Artur Bobovnický, riaditeľ odboru Inovácií v SIEA
  – podporné projekty pre zavádzanie  inovatívnych technológií v polygrafii na Slovensku.

Prekvapenie pre účastníkov: Tombola
(MONDI CZ, FUJIFILM, Böttcher, SWAN, PP, Dataline, O2, Mafra, Víno…).

Záver odbornej časti konferencie
Prestávka – príprava na spoločenský večer pre polygrafov.

Spoločenská časť  „Spojíme sily pri kultúre a zábave!“ 18:00

Typo-grafik-um

Krst knihy TYPO:GRAFIK:UM spojené s autogramiádou autorov a osobným prekvapením.
Koncert slovenského Zlatého slávika so skupinou Wednesday Blues Band.
Dobré jedlo, víno, nálada a výmena informácií, názorov v kruhu polygrafov.
Voľná zábava, diskusia a neformálne rozhovory.   

Informace o registraci na odbornou i společenskou část konference a rezervaci ubytování v hotelu Holiday Inn Trnava najdete na www.printprogress.sk.

Přílohy

Program konferencie PrintProgress 2016