Průmysl 4.0

V nejbližších pěti až deseti letech nás čekají revoluční změny v oblasti výroby, které se samozřejmě radikálně dotknou celé společnosti. Print je přitom jedním z odvětví, která její náznaky již prožívají, a tudíž může být na očekávané změny dobře připraven.

Možná stojí za to zopakovat si historické momenty, které označujeme jako předchozí průmyslové revoluce. Tou první je zavedení vodních a parních strojů do průmyslové výroby. Počátkem této éry bylo spuštění prvního mechanizovaného tkalcovského stavu v roce 1784. Díky mechanizaci pracovních kroků se výrazně zvýšila produktivita práce. To se globálně událo v 19. století.

HSW-20_graf_w

Druhou průmyslovou revoluci spustila elektrifikace v první polovině 20. století a zavedení masové produkce. Za její počátek se považuje zavedení první pásové linky v automobilovém průmyslu v roce 1913. Třetí průmyslová revoluce přinesla automatizaci výrobních linek s využitím počítačové techniky. Zahájení je datováno do roku 1969, kdy byla uvedena do provozu první výrobní linka řízená počítačem.

HSW-20_internet_w

Jsme součástí revolučních změn

Teze o čtvrté průmyslové revoluci, označované jako Industry 4.0, zazněla poprvé na konferenci při příležitosti velké průmyslové výstavy v Hannoveru v roce 2013. Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. V souvislosti s tím se očekávají změny pracovního trhu, jež mohou ohrozit zaměstnanost osob s nízkou kvalifikací. Měla by vznikat nová pracovní místa, ta však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců.

Co je hlavní hybnou silou?

Trh stále více koketuje s masovou individualizací produkce. To, co v polygrafii známe jako technologie web-to-print, print-on-demand a celkovou digitalizaci výroby, můžeme pozorovat prakticky ve všech průmyslových odvětvích. Když si navíc představíme sjednocení protokolů a společné sdílení databází, získáme rámcový obraz toho, co nám čtvrtá průmyslová revoluce přinese.

4P_21-tablet_w

Nová éra

Nová éra průmyslové výroby využije schopnosti strojů vnímat, schopnosti autokonfigurace a autodiagnostiky spolu s počítačovým spojením strojů a dílů. Produkty i stroje budou vybaveny čipy, pomocí nichž je bude možné kontrolovat a obsluhovat přes internet. Dále se budou využívat cloudová úložiště, 3D tisk, datová centra, automatické hlášení problémů či sklady, které samy informují o docházejících zásobách.

Internet věcí

Principy, jež charakterizují postupnou implementaci typických prvků nové éry průmyslové výroby, velmi důvěrně známe z aplikací, které již nějaký čas s důvěrou používáme. Digitální produkce kusových zakázek spolu s řešením Print & Cut, načítání dat o vloženém médiu do tiskárny a automatické načtení profilů a podmínek tisku, automatická kompletace zakázek a tisk faktur podle dat z tiskáren v ekonomickém systému firmy jsou první vlaštovky. Vyšším stupněm je třeba automatizace workflow, kdy současně s příjmem zakázky systém generuje požadavek pro sklad na zvolené médium a inkousty spolu se zařazením do tiskové fronty příslušné tiskárny, rezervaci kapacit ve finshingu, balení a fakturace.

Že hovoříme o velmi malých částech skládačky potřebné pro fungování inteligentního provozu? Vždyť nejedna tiskárna už dokáže avizovat potřebu objednání inkoustů a stačí jenom schválit, aby si jej od zvoleného dodavatele objednala sama, stejně jako tisková média. Automatickou linku schopnou načíst potřebná data nám na veletrhu FESPA Digital 2016 představila firma Zünd. Výrobu tapet s automatickým ořezem a kompletací zase najdeme u firmy Fotoba. Zdá se vám to stále málo?

Kooperace firem HP a KBA přinesla na trh tiskárnu HP PageWide Web Press T1100S. Tato tiskárna určená pro obalový průmysl dokáže potisknout vlnitou lepenku v rolích širokých 2,8 metru. Tuto šířku dokáže rozdělit na několik „pruhů“ a při produkci velkých zakázek současně tiskne malé série i kusové obaly. Jednotlivé zakázky se pak po výseku třídí pro následnou expedici.

Budoucnost ukázala Drupa 2016

Připravenost polygrafie na svět po čtvrté průmyslové revoluci ukázal na konci května a v první dekádě června nejvýznamnější polygrafický veletrh. Můžete si být jisti, že pojem Industry 4.0 se bude ve společnosti skloňovat stále častěji. Ostatně díky digitalizaci a robotizaci se očekává zvýšení produktivity až o 30 %. Světové ekonomické fórum v Davosu v této souvislosti avizovalo ohrožení několika milionů pracovních míst.

František Kavecký