Registr studentských praxí

Registr praxí je fungující systém v rámci České republiky pro evidenci praxí.

Jsme nezisková organizace, která spravuje národní Registr praxí. Svou činností usilujeme o standardizování a zkvalitňování praxí studentů a chceme, aby byla praxe pro studenta i firmu co největším přínosem. Mezi další cíle patří ku příkladu evidence toho, jaký je zájem o praktikanty v jednotlivých oborech. Naše spolupráce a následná centralizace nabídek podpoří zájem o studium v tomto oboru. Obory, kde se vyskytuje velká koncentrace nabídek působí dojmem velkého zájmu o tento obor, a tím studenta motivují ke studiu v tomto konkrétním oboru.
Mimo to jsme také jediní na trhu, kdo poskytuje možnost certifikace takto získaných praxí. Jedná se o podobnou certifikaci, jako znáte z oblasti jazyků (A1,A2,B1,B2,C1,C2), ale aplikovanou na jednotlivé sektory, proto nyní vybíráme vhodného odborného garanta, který ve spolupráci s námi vytvoří podmínky certifikace v daném oboru a na jejím základě bude ověřovat kvalitu praxí v jednotlivých firmách. Post odborného garanta je velice prestižní záležitostí, a to zejména z důvodu, že pro jeden obor může být v ČR jen jeden jediný garant. Certifikace má i svůj ekonomický model, na kterém je s námi možno participovat.

Přílohy