Revize české normy ČSN 01 6910

(o úpravě dokumentů zpravovávaných textovými procesory) Dne 1. 8. 2014 vstupuje v účinnost revize české technické normy ČSN 01 6910. Přestože tato norma nestanovuje typografická pravidla a není sama o sobě obecně závazná, ovlivní zvyklosti části zadavatelů grafických prací i jejich požadavky na grafickou úpravu dokumentů a sazbu. Grafický průmysl norma podporuje například tím, že nově doporučuje tvorbu jednotného vizuálního stylu. Zadavatelům může norma […]

(o úpravě dokumentů zpravovávaných textovými procesory)

Dne 1. 8. 2014 vstupuje v účinnost revize české technické normy ČSN 01 6910. Přestože tato norma nestanovuje typografická pravidla a není sama o sobě obecně závazná, ovlivní zvyklosti části zadavatelů grafických prací i jejich požadavky na grafickou úpravu dokumentů a sazbu.

Grafický průmysl norma podporuje například tím, že nově doporučuje tvorbu jednotného vizuálního stylu.

Zadavatelům může norma pomoci lépe připravit podklady, pro grafiky je důležité o revizi normy vědět, aby poznali, když zadavatelé pracují se starším vydáním normy a příp. upozornili na tento fakt.

Některá ustanovení normy dříve nebyla v souladu s typografickými pravidly nebo současnou jazykovou praxí. Revize normy se snaží sporná místa řešit a poskytuje tím novou příležitost pro snazší spolupráci v oblasti psaní a publikování textů.