Rozlučte se s FOGRA39

Společnosti ECI, BVDM a FOGRA zveřejnily nové ICC profily pro ofsetový tisk – spolu s nimi jsou k dispozici i charakterizační data FOGRA51 a FOGRA52.

Po měsících testování byly splněny předpoklady pro přechod tiskového průmyslu na novou normu ISO 12647-2:2013.  ICC profily PSO Coated v3 (FOGRA51) a PSO Uncoated v3 (FOGRA52) vycházejí ze standardu ISO 126472:2013 a pokrývají nejvíce žádané tiskové papíry v ofsetovém tisku. ISO 12647-2:2013 přibližuje předepsané hodnoty nyní užívaným materiálům, současným vlastnostem tiskového procesu a výsledkům ofsetového tisku. Revize normy reaguje na papíry s vyšším obsahem optických zjasňovacích prostředků (OBA), zohledňuje přirozenou přenosovou křivku při přípravě tiskových desek výhradně technologií CtP i pokroky ve standardizaci osvětlení a v měření barev. To vše usnadňuje implementaci standardizovaného tiskového procesu podle normy, zvyšuje předvídatelnost tisku a zlepšuje možnost vzájemného srovnávání nátisků s produkčními tisky.

Fogra-MKV30_TDZveřejněním nových ICC profilů dvou nejčastěji užívaných tiskových procesů – ICC profilu pro tisk ofsetem na křídový papír a ofsetový tisk na nenatíraný bezdřevý papír – organizace ECI, BVDM a FOGRA připravily podmínky k tomu, aby norma ISO 12647-2:2013 začala být zaváděna nejprve tiskárnami, a po té byly její přínosy využívány v celém workflow přípravy tiskovin – od náhledu na obrazovce, přes nátisk až k produkčnímu tisku. Tento mezinárodní standard byl vydán i v češtině jako česká technická norma ČSN ISO 12647-2:2013.

Nové ICC profily jsou zdarma ke stažení na www.eci.org