Noviny pre grafický priemysel 10/2016

ngp-2016-10 10. ročník Formica Open House

Pod názvom Polygrafická Rallye sa uskutočnil už 10. roeník podujatia Formica Open House. Približne 200 hostí privítala spoloènosť začiatkom októbra v nových priestoroch, kam sa tento rok presťahovala. Viac ako 40 rôznych technológií zaplnilo dve haly s plochou 1 200 m2.

Rok 2016 v znamení virtuálnej reality

Tento rok sa prestížne putovné podujatie World Publishing Expo 2016 (WPE) uskutoènilo v blízkej metropole Viedni. Hlavné mesto našich juhozápadných susedov s bohatou históriou spája trhy celej Európy a od 10. až do 12. októbra bolo i centrom svetového diania v oblasti mediálneho a grafického priemyslu.

Konica Minolta na konferencii PrintProgress

Na nedávne 3. konferencii PrintProgress predstavila Konica Minolta, ako v najbližšom období vidí vývoj polygrafického trhu na Slovensku. Ide o najväèšiu tohtoročnú česko-slovenskú polygrafickú udalosť  roka.

(…a mnoho dalšího – viz Noviny pre grafický priemysel 10/2016 )