Situace v polygrafickém průmyslu na Slovensku

Součástí jednání valné hromady Svazu slovenských polygrafických podnikatelů byla i PPT prezntace vývoje oboru v číslech z dat Štatistického úradu SR.

SPP_Stats-SR_w

Polygrafia na Slovensku v číslach Štatistického úradu SR:

  • Využili sa oficiálne údaje ŠÚ SR v metodike EUROSTAT,
  • Údaje sú usporiadané v časovom rade 2010 – 2015,
  • ŠÚ SR sleduje len podniky nad 20 zamestnancov,
  • V prehľadoch za r. 2009 – 2015 rôzne počty št. prvkov (35-46),
  • Pre porovnanie sme vytvorili pomerové ukazovatele.

SPP_Graf-SR_wEUROSTAT terminológia
NACE 1811 – Tlačené noviny, časopisy a periodiká, vychádzajúce aspoň štyri razy za týždeň (noviny),
NACE 1812 – Tlačené noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce menej než štyri razy do týždňa, tlačené knihy, brožúry a letáky, tlačené mapy, etikety,
NACE 1813+1814 – sadzba a služby spojené s prípravou TF (prepress), dokončovacie spracovanie (postpress).

 

Přílohy

Situácia v polygrafii 2015