Školení učitelů polygrafických škol

V úterý 31. ledna 2017 proběhlo školení pro odborné učitele z celkem sedmi polygrafických škol ve firmách, které nabídly své technologie k výukovému zpracování tiskových zakázek.

Školení zajistily firmy Art D — Grafický ateliér Černý, s. r. o., Unipress, spol. s r. o., Svoboda Press, s. r. o. a GZ Media, a. s. Základní náplní školení bylo zpracování tiskových zakázek technologiemi, kterými daná společnost disponuje. Školení proběhlo v malých skupinách do pěti účastníků ve vybrané firmě. Tím byl zajištěn individuální až osobní přístup k účastníkům ze strany školitelů, a z hlediska přístupu zaměstnanců firem i z hlediska podnětné náplně bylo lednové školení pro odborné pedagogy velice přínosné.

Všichni učitelé, kteří se školení v polygrafických firmách zúčastnili, velice děkují za tuto možnost zvýšení kvalifikace, zejména pak prezidentu Svazu polygrafických podnikatelů Zdeňkovi Sobotovi za zprostředkování této akce, rovněž i jednotlivým firmám za zorganizování školení a všem, kteří se na této vzdělávací akci podíleli.

Přílohy