Souhrn BEPS – UZS ČR

Základní rozbor aktuální problematiky BEPS, který je de facto přípravou na případnou implementaci (rozhodnutí o implementaci) těchto opatření do českého právního řádu. Kromě ryzí problematiky BEPS jsou rovněž obsahem projekty s BEPS související – ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) a DAC4. Materiál obsahuje stručný popis a analýzu (především se snaží identifikovat přínosy a rizika ve vztahu k implementaci do českého prostředí). Byl-li by z Vaší […]

Základní rozbor aktuální problematiky BEPS, který je de facto přípravou na případnou implementaci (rozhodnutí o implementaci) těchto opatření do českého právního řádu. Kromě ryzí problematiky BEPS jsou rovněž obsahem projekty s BEPS související – ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) a DAC4. Materiál obsahuje stručný popis a analýzu (především se snaží identifikovat přínosy a rizika ve vztahu k implementaci do českého prostředí).
Byl-li by z Vaší strany zájem o doplnění, okomentování nebo odpřipomínkování tohoto návrhu, pak Vám budeme za Vaše podněty velmi vděčni. Zejména oceníme identifikaci takových druhů dopadů (rizik, nákladů či přínosů), které nejsou v předloženém materiálu zmíněny.

Podněty a připomínky adresujte na legislativa@uzs.cz do 10. května 2016.

Přílohy

Souhrn BEPS – UZS ČR