Soutěž dovednosti mladých grafiků 2016

Ve dnech 5. až 7. dubna 2016 se na Střední škole polygrafické v Olomouci konal XI. ročník Soutěž dovedností mladých grafiků 2016.

Letos se přihlásilo šest dvojčlenných týmů z polygrafických škol z ČR, dva týmy ze SR a jeden tým z finského Tampere. SŠP-Olomouc_soutez-300x210Soutěžící v rámci tří soutěžních úkolů zpracovali propagační materiály pro kulturní organizace Olomouckého kraje. Střední školu polygrafickou Olomouc reprezentovali žáci čtvrtého ročníku oboru Reprodukční grafik pro média Jan Albrecht a David Naňák. Zúčastnění žáci se shodli, že soutěž je pro ně vždy přínosem nejen pro rozvoj znalostí a dovedností, ale i pro neformální komunikaci mezi odbornými polygrafickými školami.
(Více v příloze).

Přílohy

Soutěž dovednosti mladých grafiků 2016