Střední škola grafická Brno nabízí druhou kvalifikaci

Střední školy aktuálně nabízejí upravené krátké programy další odbornosti pro zájemce, kteří jsou již jednou vyučeni nebo dosáhli maturitního vzdělání.

SŠG Brno má v nabídce tento způsob vzdělávání pro několik oborů, které umožní absolventům středních škol rozšiřovat své kompetence a odbornost v co nejkratší době. Délka zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem je 1 rok. Zkrácenou dobu umožňuje automatické uznání všeobecně vzdělávací části (např. předmět český jazyk aj.), kterou zájemce již jednou absolvoval, a proto není třeba ji znovu opakovat.

Druhá kvalifikace ve zkrácené době – obory:

  • 34-53-H/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK
  • 34-52-H/01 TISKAŘ na polygrafických strojích
  • 34-57-H/01 KNIHAŘ

Absolventi mohou rozšířit svou kvalifikaci a tím i zvýšit své šance na dynamicky se měnícím trhu práce. Uchazeči jsou přijímáni na základě prospěchu z posledních dvou ročníků střední školy.

SŠG Brno foto_1SŠG Brno foto_2SŠG Brno foto_3

Nabízené obory jsou určeny absolventům středních škol i nepolygrafického zaměření se středním vzděláním. Do studia jsou zařazeny výhradně odborné předměty, které profilují daný obor (výtvarná a technická příprava tiskovin, typografie a digitální fotografie; obsluha tiskových strojů, hodnocení kvality tisku; výtvarná knižní vazba, průmyslové knihařství).

Přílohy

Druhá kvalifikace ve zkrácené době
Druha kvalifikace – zkrácené studium