Súťaž pre študentov stredných škôl


V januári 2017 štartuje 8. ročník súťaže o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému „Divadelný plagát“. Mediálnym partnerom podujatia sú Noviny pre grafický priemysel a Newsletter veľtrhu Reklama Polygraf.Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov a Stredná umelecká škola v Trenčíne v spolupráci s dodávateľskou firmou Spandex s.r.o., Bratislava vyhlasujú 8. ročník súťaže o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému „Divadelný plagát“. Mediálnym partnerom podujatia sú Noviny pre grafický priemysel a Newsletter veľtrhu Reklama Polygraf.

Podmienky súťaže a termíny

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl zo Slovenska aj ČR, takže autor súťažnej práce musí byť v posudzovanom období študentom strednej školy. Zadaná téma je „Divadelný plagát“, ale každá súťažná práca musí mať svoj originálny názov.
Plagát vo veľkostnom formáte A2 musí obsahovať text s ľubovoľným názvom, prípadne podľa aktuálneho návrhu aj miesto, dátum a čas konania určitej akcie, prípadne ďalšie údaje. Práca bude vypracovaná digitálne, odoslaná vo formáte JPG alebo JPEG v elektronickej forme cez úložnú schránku SZSDT.
Stránka umožní vkladať práce od januára 2017 do 2. februára 2017. Do súťaže sa zaradia práce, ktoré vznikli v školskom roku 2016-2017.  Každý študent môže prihlásiť do súťaže maximálne 2 práce. Musí sa jednať o originálne grafiky, nestačí iba zmeniť farbu pozadia. 

Čo sa hodnotí

Posudzuje sa predovšetkým kreativita, nové myšlienky, odborná stránka, vystihnutie témy a celkový dojem. Práce budú po ukončení súťaže vytlačené digitálne na vhodný nosič, čo zaistí spoločnosť Spandex s.r.o. Práce bude posudzovať odborná i laická porota.

Odmeny – 3 víťazné práce budú odmenené nasledovne:

  • 1. cena poukážka na nákup umeleckého materiálu v hodnote 100 EUR
    a ročné predplatné NGP
  • 2. cena poukážka na nákup umeleckého materiálu v hodnote   50 EUR
    a ročné predplatné NGP
  • 3. cena poukážka na nákup umeleckého materiálu v hodnote   33 EUR
    a ročné predplatné NGP

Súťaž bola vyhlásená 2. decembra 2016. Do súťaže budú zaradené práce uložené v príslušnom oddelení stránky SZSDT  do 2. februára 2017. Vyhodnotenie súťažných prác sa uskutoční počas podujatia DigiWorkshop na SUŠ v Trenčíne vo februári 2017. Presný dátum, ako aj ďalšie informácie nájdete na stránkach sietotlacovyzvaz.sk a digital.sietotlacovyzvaz.sk.

SZSDT si vyhradzuje právo zaslané dielo nezaradiť do súťaže ak nespĺňa podmienky súťaže, je v rozpore s platnou legislatívou, alebo etickými a mravnými normami. Prihlásením do súťaže dáva autor súhlas na nekomerčné použitie práce v rámci aktivít SZSDT a FESPA.
Víťazné práce budú vystavené počas 13. medzinárodného seminára pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov – Bill 13 v októbri 2017, prípadne na ďalších akciách organizovaných SZSDT, ASDT ČR a FESPA. 
V prípade relevantných otázok kontaktujte, prosím, sekretariát SZSDT na adrese info@sietotlacovyzvaz.sk, alebo na telefónom čísle +421 902 920 223.

Ing. Ľudovít Bartoš, CSc.
sekretár SZSDT

Přílohy

Súťaž vytvoriť plakát pre študentov