Súťaž tlačiarov PRINT STAR 2017

Polygrafická škola v Bratislave, Račianska 190, hodlá uskutočniť v termínu 22. – 24. 6. 2017 medzinárodnú súťaž tlačiarov pod názvom PRINT STAR 2017

Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave, Račianska 190, po dohode s polygrafickými školami v Prahe, Brne a Olomouci hodlá uskutočniť medzinárodnú súťaž tlačiarov pod názvom PRINT STAR 2017.

Súťaž Print Star je podporovaná českým Svazem polygrafických podnikatelů aj Sväzom polygrafie na Slovensku a partnerom je spoločnosť KBA – na ich ofsetových strojoch sa bude vo školach tlačiť.