Súťaž tlačiarov PrintStar 2017

Ďalším projektom, ktorý má dať študentom možnosť porovnať svoje schopnosti, tentoraz priamo v pracovnej činnosti, bola súťaž tlačiarov PRINTSTAR 2017, ktorú usporiadala SOŠ polygrafická v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku.

Odbornými garantmi súťaže boli okrem Zväz polygrafie na Slovensku aj Svaz polygrafických podnikatelů České republiky a spoločnosť KBA CEE. Hľadalo sa také zadanie pre polygrafické školy, ktoré by umožnilo zúčastniť sa všetkým študentom s rovnakými šancami uspieť. Vychádzali sme z tlačových strojov, aké sú nainštalované na jednotlivých školách. Súťaž sa uskutočnila v termíne 22. – 24. júna 2017 v priestoroch SOŠ polygrafickej v Bratislave. Súťažiace dvojice – žiaci museli preukázať nielen teoretické vedomosti v teste ale aj praktické zručnosti pri tlači a výseku krabičky. Súťaže sa zúčastnili zástupcovia z polygrafických škôl z Prahy, Brna, Olomouca a Bratislavy. Víťazmi sa nakoniec, po veľmi tesnom výsledku všetkých škôl, stali zástupcovia zo Střední polygrafické školy z Olomouca Tomáš Mráz a Radek Andrýsek. Srdečne gratulujeme.