SÚŤAŽ ZLATÁ PEČAŤ 2018

Zväz polygrafie na Slovensku vyhlasuje 25. ročník prestížnej súťaže ZLATÁ PEČAŤ 2018. Spoluorganizátorom súťaže je Svaz polygrafických podnikatelů.

Súťaž Zlatá pečať má za cieľ zhodnotiť kvalitatívnu úroveň polygrafického spracovania produktov vyrábaných v Slovenskej republike a Českej republike predovšetkým vo fáze tlače a  dokončujúceho spracovania. Taktiež má za cieľ oceniť spoločnosti, ktoré presadzujú nové technológie, uvádzajú na trh nové polygrafické výrobky, zavádzajú inovačné výrobné postupy. Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a propagovať tvorcov najlepších polygrafických výrobkov.

Termín zaslania súťažných výrobkov je do 14. septembra 2018 na adresu sekretariátu súťaže:

Zväz polygrafie na Slovensku
Račianska 190
831 06 Bratislava 3

ŠTATÚT SÚŤAŽE

PRIHLÁŠKA