Top Management News – březen 2017

Soud potrestal podnikatele, který nelegálně zaměstnával cizince Státní úřad inspekce práce potrestal brněnského podnikatele za nelegální zaměst-návání cizinců pokutou 10 milionů (nejvyšší sankce udělená v r. 2016). Jak uvedla zpráva SÚIP, podnikatel „umožnil 16 fyzickým osobám, cizincům vietnamské státní příslušnosti, výkon závislé práce dělníků ve výrobě mimo pracovněprávní vztah, a tím umožnil výkon nelegální práce.“ Jednalo se […]

Soud potrestal podnikatele, který nelegálně zaměstnával cizince

Státní úřad inspekce práce potrestal brněnského podnikatele za nelegální zaměst-návání cizinců pokutou 10 milionů (nejvyšší sankce udělená v r. 2016). Jak uvedla zpráva SÚIP, podnikatel „umožnil 16 fyzickým osobám, cizincům vietnamské státní příslušnosti, výkon závislé práce dělníků ve výrobě mimo pracovněprávní vztah, a tím umožnil výkon nelegální práce.“ Jednalo se již o druhou pokutu, která byla tomuto podnikateli za nelegální zaměstnávání udělena.

Novela zákoníku práce je již za dveřmi

Novela zákoníku práce, která momentálně prochází schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně a která přináší zaměstnavatelům zásadní změny, by měla nabýt účinnosti 1. července 2017.

Rekordní vývoz českých firem

Podle údajů Českého statistického úřadu dosáhl export tuzemských firem v loňském roce rekordních 3,97 bilionu korun, což zna-mená meziroční nárůst o 2,3 procenta. Zvýšila se také závislost české ekonomiky na exportu do zemí Evropské unie, kam mířilo téměř 85 % procent veškerého tuzemského vývozu. Dovoz naopak klesl o 0,2 %.

Školství – tzv. „Pamlsková“ vyhláška

Již počátkem ledna 2017 definitivně skončila možnost prodeje nezdravých potravin ve školách a školských zařízeních (v zásadě ve školkách a základních školách) v důsledku loni vydané vyhlášky č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.

Přílohy

Top Management News 03/17