Top Management News – únor 2017

Vláda podpořila spolupráci českých podnikatelů s výzkumnými organizacemi Vláda schválila vyhlášení nového dotačního programu s názvem Proof of Concept, který bude tvořit součást Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020.  Vyhlášení výzvy se podle Ministerstva průmyslu a obchodu zájemci dočkají v první polovině roku 2017. Novela zákona o obchodních korporacích V polovině ledna nabyla účinnosti první novela zákona o obchodních korporacích (ZOK), […]

Vláda podpořila spolupráci českých podnikatelů s výzkumnými organizacemi

Vláda schválila vyhlášení nového dotačního programu s názvem Proof of Concept, který bude tvořit součást Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020.  Vyhlášení výzvy se podle Ministerstva průmyslu a obchodu zájemci dočkají v první polovině roku 2017.

Novela zákona o obchodních korporacích

V polovině ledna nabyla účinnosti první novela zákona o obchodních korporacích (ZOK), provedená zákonem č. 458/2016 Sb. Novela obnovuje povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách akciových společnosti podobně, jako tomu bylo za dob platnosti dnes již zrušeného obchodního zákoníku.

Novela zákona o střetu zájmů

Tato novela zakazuje účastnit se zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek (a to včetně zakázek malého rozsahu) např. obchodní společnosti, v níž má člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního orgánu či jím ovládaná osoba podíl minimálně 25 %.

V r. 2016 vzniklo v ČR nejvíc obchodních společností za posledních 5 let

Minulý rok vzniklo v České republice 28 958 obchodních společností, což je o 1686 více než v roce 2015. Počet nově vzniklých společností byl tak nejvyšší za posledních pět let.

Celostátní soutěž o dětské hřiště

Nakladatelství FORUM ve spolupráci se společností Bonita Group Service, specialistou na dětská hřiště na klíč, pořádá od února do konce září 2017 velkou celostátní soutěž pro mateřské školy.

Přílohy

Top Management News 02/17