Usnesení Vlády ČR týkající se cestování od 27. dubna 2020

Ve spolupráci s UZS si Vás dovolujeme informovat o aktuálním dění souvisejícím se současným stavem v České republice.

Dále bychom chtěli upozornit na Rozsudek Městského soudu v Praze, kterým vyhověl návrhu na zrušení některých opatření Ministerstva zdravotnictví („MZdr“) vydaných v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19.
Soud s účinností od 27. 4. 2020 zrušil dvě mimořádná opatření MZdr ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a dvě mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 o omezení volného pohybu osob („Mimořádná opatření“).
Soud shledal, že vydáním těchto Mimořádných opatření překročilo MZdr svoji pravomoc, resp. nedisponovalo dostatečnou věcnou působností k jejich vydání, proto jsou nezákonná, což vláda obratem napravila a na svém zasedání dne 23. 4. 2020 zrušená opatření „překlopila“ do formy krizových opatření, v nichž přistoupila k avizovanému uvolnění.

 

Více v příloze.

Přílohy