Aktivity UZS ČR v genderové problematice

Podklady ke schválení Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018.

UZS ČR se rozhodla provést ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí analýzu genderové problematiky v oblasti veřejných služeb a vypracovat soubor doporučení ke změnám potřebným pro úspěšnější implementaci principů genderové rovnosti v této specifické oblasti služeb, které tvoří většinu naší členské základny. Více na uzs/cz/aktuality.

Přílohy

Akční plán zastoupení mužů a žen.zip