UZS ČR 16067

Materiál „Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát“. Cílovým stavem je zajištění dostatečné výše platby pojistného za státní pojištěnce v takové úrovni, která umožní navýšit výdajovou stránku systému veřejného zdravotního pojištění za účelem pokrytí vládních priorit v oblasti zdravotnictví v roce 2017. Své připomínky zasílejte do 3. května 2016.   […]

Materiál „Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát“. Cílovým stavem je zajištění dostatečné výše platby pojistného za státní pojištěnce v takové úrovni, která umožní navýšit výdajovou stránku systému veřejného zdravotního pojištění za účelem pokrytí vládních priorit v oblasti zdravotnictví v roce 2017.

Své připomínky zasílejte do 3. května 2016.

 

 

Přílohy

16067 materiál UZS ČR